Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Třída - SRDÍČKA

srdíčkasrdíčkasrdíčkasrdíčkasrdíčka

Třídu SRDÍČEK najdete v přízemí historické budovy ve Svojsíkově ulici č. p. 352 ve Šluknově.

Tato třída je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Děti a paní učitelky zde nacházejí útočiště v jedné prostorné třídě s přilehlým sociálním zázemím. Učebnu využívají také jako pracovnu a jídelnu. Po obědě se tento prostor mění na místo k odpočinku. Některé děti spinkají, jiné poslouchají pohádku nebo si prohlíží knížky a časopisy.

Z důvodu menšího počtu docházejícíh dětí je možné prostor třídy proměnit i v malou tělocvičnu, kde si mohou děti zacvičit a zatančit. Pro větší rozlet však mají SRDÍČKA možnost navštěvovat tělocvičnu v 1. patře budovy.

Jejich šatna se nachází ve vstupní hale budovy.

Stejně jako BERUŠKY a KUŘÁTKA využívají SRDÍČKA rozlehlou školní zahradu a často vyrážejí na krátké výšlapy do okolí. Pod vedením paní učitelek ve třídě působí i asistentka pedagoga.

 

 

 

Charakteristika

Heterogenní třída s dětmi ve věku od tří do šesti let 

Kapacita

6-14 dětí (se speciálními pravidly pro zařazení dítěte do této třídy)

Učitelky

Asistentka pedagoga

Bc. Irena Staníková, Barbora Heinzová,

Kateřina Šmidrkalová

Školní vzdělávací program

Český rok – tradice a současnost

Třídní vzdělávací program

Není špatného počasí, pouze špatného oblečení

Kontakt

412 386 260

 

 

 

Tagy
Tagy:
V září ...

V září ...

slunce svítilo,

moc se nám to líbilo.

Přišli noví kamarádi,

v Srdíčkách se máme rádi.

Červen ten nemáme rádi, opouští nás kamarádi...

Červen ten nemáme rádi, opouští nás kamarádi...

...prázdniny se rychle blíží, srdce už nás méně tíží. Zážitky nás čekají, voda, slunce lákají.

Archiv:

Třídy v naší školce