Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Třída - SRDÍČKA

srdíčkasrdíčkasrdíčkasrdíčkasrdíčka

Třídu SRDÍČEK najdete v přízemí historické budovy ve Svojsíkově ulici č. p. 352 ve Šluknově.

Tato třída je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Děti a paní učitelky zde nacházejí útočiště v jedné prostorné třídě s přilehlým sociálním zázemím. Učebnu využívají také jako pracovnu a jídelnu. Po obědě se tento prostor mění na místo k odpočinku. Některé děti spinkají, jiné poslouchají pohádku nebo si prohlíží knížky a časopisy.

Z důvodu menšího počtu docházejícíh dětí je možné protor třídy proměnit i v malou tělocvičnu, kde si mohou děti zacvičit a zatančit. Pro větší rozlet však mají SRDÍČKA možnost navštěvovat tělocvičnu v 1. patře budovy.

Jejich šatna se nachází ve vstupní aule budovy.

Stejně jako BERUŠKY a KUŘÁTKA využívají SRDÍČKA rozlehlou školní zahradu a často vyrážejí na krátké výšlapy do okolí. Pod vedením paní učitelek ve třídě působí i asistentka pedagoga.

 

 

 

Charakteristika

Heterogenní třída s dětmi ve věku od tří do šesti let 

Kapacita

6-14 dětí (se speciálními pravidly pro zařazení dítěte do této třídy)

Učitelky

Bc. Irena Staníková, Barbora Heinzová, Lada Zorničková (asistentka pedagoga)

Školní vzdělávací program

Český rok – tradice a současnost

Třídní vzdělávací program

Není špatného počasí, pouze špatného oblečení

Kontakt

412 386 260

 

 

 

Tagy
Tagy:
VÁNOCE

VÁNOCE

...příště snad společně...

Mikuláš, čert a anděl

Přišli i do Srdíček. 

Archiv:

Třídy v naší školce