Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Ceny a platby - stravné

Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz, stravování je tedy poskytováno jako celodenní, tj. přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v MŠ. (Jinou formu stravování, např. polodenní, lze řešit individuálně přímo s vedoucí stravování.)

Výše stravného je stanovena podle Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2008 Sb., o školním stravování, která je členěna podle věkových kategorií. Strávník se zařazuje do příslušné kategorie podle věku, kterého dosáhne v aktuálním školním roce. Zařazení platí pro celý školní rok. Měsíční výše platby za celodenní stravování  je stanovena na 780,- Kč.

 

1. kategorie: dítě ve věku od 3-6 let

Celodenní: 33,- Kč (přesnídávka 8,-Kč, oběd 18,- Kč, přesnídávka 7,-Kč)

Polodenní: 26,- Kč (přesnídávka 8,-Kč, oběd 18,- Kč)

 

2. kategorie: dítě ve věku od 7-10 let

Celodenní: 34,- Kč (přesnídávka 9,-Kč, oběd 18,- Kč, přesnídávka 7,-Kč)

Polodenní: 27,- Kč (přesnídávka 9,-Kč, oběd 18,- Kč)

 

3. kategorie: zaměstnanec mateřské školy (norma 5.-9. ročník ZŠ) – pouze oběd

Celkem: 32,- Kč

 

Poslední změna výše stravného pro 1. a 2. kategorii ze dne: 1. 9. 2019

Poslední změna výše stravného pro 3. kategorii ze dne: 1. 9. 2020