Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Ceny a platby - stravné

Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz, stravování je tedy poskytováno jako celodenní, tj. přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v MŠ. (Jinou formu stravování, např. polodenní, lze řešit individuálně přímo s vedoucí stravování.)

Výše stravného je stanovena podle Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2008 Sb., o školním stravování, která je členěna podle věkových kategorií. Strávník se zařazuje do příslušné kategorie podle věku, kterého dosáhne v aktuálním školním roce. Zařazení platí pro celý školní rok. Měsíční výše platby za celodenní stravování je stanovena na 950,- Kč, (polodenní 720,-/ měsíc; pouze ranní pak 230,-/ na měsíc).

 

1. kategorie: dítě ve věku od 3-6 let

Celodenní: 45,- Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 21,- Kč, přesnídávka 10,-Kč, pitný režim 4,-Kč= 1+2+1)

Polodenní: 34,- Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 21,- Kč, pitný režim 3,-Kč= 1+2)

Ranní: 11,- Kč (přesnídávka 10,-Kč; pitný režim 1,-Kč)

 

2. kategorie: dítě ve věku od 7-10 let

Celodenní: 46,- Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 22,- Kč, přesnídávka 10,-Kč, pitný režim 4,-Kč= 1+2+1)

Polodenní: 35,- Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 22,- Kč, pitný režim 3,-Kč = 1+2)

Ranní: 11,- Kč (přesnídávka 10,-Kč; pitný režim 1,-Kč)

 

3. kategorie: zaměstnanec mateřské školy (norma 5.-9. ročník ZŠ) 

Celkem: 40,- Kč (oběd 40,-Kč)

 

Poslední změna výše stravného pro 1. a 2. kategorii ze dne: 1. 1. 2023

Poslední změna výše stravného pro 3. kategorii ze dne: 1. 1. 2023

 

Ve školním roce 2023-2024 - MŠ zapojena do operačního projektu Potravinové a materiální pomoci - bližší informace v dodatku ke směrnici o stravování a školním stravování 2/2022.