Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny a výdejny vychází z Vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování; Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných; Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže; Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon); Vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o závodním stravování; Metodiky spotřebního koše; Systému HACCP – zavedení a sledování kritických bodů; dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU – č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – ALERGENY; dle Novely vyhlášky č. 17/2015 o dietním stravování, vše ve znění pozdějších předpisů.
• Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí, a to v době jejich přítomnosti v MŠ. (Blíže viz. Vyhláška š. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání – ve znění pozdějších předpisů.
• Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní nejpozději v den zahájení docházky dítěte do MŠ „Přihlášku ke stravování“, kde uvede mj. i případné změny stravovacího režimu dítěte (potravinové alergie, příp. bezlepková dieta, diabetes apod.).
 
V příloze najdete bližší informace k popisu provozu,k provozní době, k výši stravnému, platbám, možnostem úhrady a vyúčtování, k tvorbě jídelníčků a mnoho dalších.

Soubory publikujeme ve formátech DOC, které otevřete a upravíte v aplikaci MS Word nebo bezplatném Libre Office a také ve formátu pro prohlížení a tisk PDF, který lze otevřít ve většině běžných webových prohlížečů nebo např. v aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Soubory ke stažení

clanky11610/d_skolni_jidelny_-_zakladni_informace.pdf189 kBŘád školní jídelny a výdejny - základní informaceVloženo: 10. 11. 2020, 10:59h