Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Tagy
Tagy:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZŠ ŠLUKNOV

Milí rodiče!

Milí předškoláčci!

 

V pondělí 6. března 2023 pořádá ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. Vohradského - zde ve Šluknově

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

a to v ŹIŽKOVĚ ul. č.p.722 - od 13:30 do 16:30 hodin!

Děti mají možnost nahlédnout do prostředí školy, seznámit se s paní učitelkami a rodiče zde získají cenné informace k pozdějšímu zápisu, který proběhne v prvním týdnu měsíce dubna 2023.

TAK HURÁ NA PRIMA ODPOLEDNE DO ŠKOLY! 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Milí rodiče!

Tento týden je plný akcí pro děti, ale jedna akce je určena i pro Vás!

* 14. 2. 2023 - navštíví děti KD Šluknov - pohádka "Tajemství staré skříně" (hrazeno ze sponzor. darů)

* 17. 2. 2023 - dopoledne - navštíví děti KD Šluknov - pohádka "Jak se učil Honza bát" (zajišťuje KD Šluknov)

                     - děti mohou přijít do MŠ v maskách, v převlecích

                     - odpoledne - MASOPUSTNÍ PRŮVOD - tohoto průvodu se zúčastní některé paní učitelky a Vás, milí rodiče, zveme také.

Učitelky +  rodiče s dětmi (v maskách či bez nich) - sraz ve 13:40 u MŠ, odchod k zámku ve Šluknově ve 13:55. Dále je akce organizována odborem kultury. Vychází se od zámku, po slavnostním zahájení projde průvod městem a vrátí se opět zpět k zámku. Masky vítány! :-)

Děti v doprovodu svých rodičů se mohou průvodu účastnit spolu se zaměstnanci MŠ. Pokud však rodiče do průvodu s dítětem nepůjdou, pak děti zůstanou normálně v mateřské škole a rodiče si je vyzvednou jako obvykle v MŠ, a to nejpozději do 16:00 hodin.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023-2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023-2024

Zápis do Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, proběhne ve středu, dne

10. 05. 2023 od 9:30 do 16:30 hodin

v dolní budově v ulici Svojsíkova č. p. 352 (nad náměstím).

Bližší informace najdete zde: Zápis do MŠ pro školní rok 2023-2024 (skolka-sluknov.cz)

Zápis do MŠ pro rok 2023-2024 pro ukrajinské děti - Kрайній термін зарахування до дитячого садка на 2023/2024

Zápis do MŠ pro rok 2023-2024 pro ukrajinské děti - Kрайній термін зарахування до дитячого садка на 2023/2024

 

3. 7. 2023 (8:00-16:00) - SVOJSÍKOVA 352, 407 77 ŠLUKNOV.

Для дітей, що народилися з 1. 9. 2017 р. по 31. 8. 2020 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2023/2024 - 3. 7. 2023 (8:00-16:00) - SVOJSÍKOVA 352, 407 77 ŠLUKNOV.

Obrázek dostupný dne 10. 01. 2023 z: https://www.bip.cz/rozhovor-bibko-ukrajina

 

VÝPADEK DODÁVKY EL. PROUDU - PROVOZ MŠ

Vážení rodiče!

Jen stručně informujeme:

 

Dnes (pátek 3. 2. 2023) se potýkáme s výpadkem el. proudu. Hlášeno na ČEZ...(problém někde u Rumburku).

Děti do MŠ přijímáme.

Problémy průběžně řešíme (vaření, vytápění budov, ...), světla částečně svítí... Snad dojde během dne k opravám poruch (mimo MŠ) a vše bude v pořádku. Teploty na třídách jsou zatím v zákonných mezích, je zde teplo...

Nadále bedlivě sledujeme změny. V případě, že by měl problém přetrvat déle, budeme Vás kontaktovat telefonicky a věc dále řešit s Vámi osobně. Doufáme však, že dojde k opravě.

S díky za spolupráci!

Informace k omezenému provozu MŠ ve školním roce 2022-2023 -        "JARNÍ PRÁZDNINY"

Informace k omezenému provozu MŠ ve školním roce 2022-2023 - "JARNÍ PRÁZDNINY"

Vážení rodiče!

V období od 06. 02. do 10. 02. 2023 bude provoz mateřské školy omezen - "JARNÍ PRÁZDNINY".  Provoz bude zajištěn pouze v 1 budově ve Svojsíkově ulici 352 - "dolní budova", a to ve 3 třídách:

- přízemí - vlevo - třída SRDÍČEK -  zde se budou scházet děti ze tříd: Srdíčka a Žabičky

- přízemí - vpravo, vzadu - třída BERUŠEK - zde se budou scházet děti ze tříd: Hvězdičky, Koťátka a Včeličky

- 1. patro - proti schodišti - zde se budou scházet děti ze tříd: Kuřátka, Berušky, Sluníčka

(Paní učitelky se budou na třídách denně střídat.)

Úplný rozpis dětí najdete na vchodových dveřích ze zahrady a u dané třídy. V šatnách budete mít nadepsané jméno dítěte. 

Prosíme, přineste si s sebou potřebné věci (bačkory, náhradní oblečení apod.) z vaší šatny do šatny, kterou budete užívat v období jarních prázdnin. DĚKUJEME!!!

 

Kromě dětí přihlášených na období 6.-10. 02. 2023 všechny ostatní děti automaticky odhlašujeme. Případné změny (přihlášení/ odhlášení) lze hlásit nejpozději v daný den do 7:00 hodin na tel. +420 412 386 260.

 

SPÁLOVÁ ANGÍNA V MŠ ŠLUKNOV

Milí rodiče!

Dnes nám byl hlášen výskyt spálové angíny u dítěte v MŠ Svojsíkova.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost příznakům tohoto infekčního onemocnění a v případě, že Váš pediatr toto onemocnění potvrdí, prosíme o předání informace paní ředitelce do MŠ. 

Odkaz na příznaky např. zde: Spálová angína – nákaza, příznaky a léčba - Zdraví.euro.cz 

Děkujeme za spolupráci!

V MŠ máme hlášen výskyt svrabu

V MŠ máme hlášen výskyt svrabu

Vážení rodiče!

Informujeme Vás, že nám byl rodiči nahlášen výskyt svrabu u 2 dětí (1 z MŠ na sídlišti +1 z MŠ-Svojsíkova- horní budova). Dítka nejsou přítomna v MŠ, přesto vám tuto informaci předáváme, abyste věnovali zvýšenou pozornost případnému výskytu vyrážky a jiným projevům tohoto onemocnění.

Edit 19. 01. 2023:

MŠ nemá žádná nová hlášení o výskytu svrabu v MŠ. Nadále však věnujte zvýšenou pozornost příp. kožním projevům u Vašeho dítěte.  Případný problém (i podezření) nám, prosíme, obratem hlaste. Děkujeme!

 

Edit 27. 01. 2023:

Výskyt svrabu nově hlášen u dítěte, které již bylo zaléčeno. Žádný další výskyt není hlášen. Nyní (27. 01. 2023) je provoz na budově č. p. 355 omezen na jednu třídu. Děti ze Včeliček se scházejí ve třídě Sluníček. Ve třídě Včeliček, v šatnách, v chodbách MŠ probíhá nyní desinfekce, hloubkový úklid, praní aj. Po provedení těchto hygienických opatření bude z čistě preventivních důvodů provedeno hygienické opatření raději i ve třídě Sluníček. 

Žádný jiný výskyt (kromě výše uvedeného) škole hlášen nebyl. Prosíme však o zvýšenou pozornost a důkladnou kontrolu příp. kožních projevů u vašeho dítěte a o nahlášení případného výskytu mateřské škole. Včasné zajištění hygienických opatření eliminuje možnost případného šíření. Nebojte a nestyďte se říci, že jste se s problémem setkali. Nikdy nezveřejňujeme konktérní jména, ale na základě Vašeho hlášení jsme s to zajistit potřebná opatření včas!

Za spolupráci děkujeme a velice si jí vážíme!

ZIMNÍ RADOVÁNKY V MŠ

ZIMNÍ RADOVÁNKY V MŠ

Milí rodiče!

K velké radosti všech dětí - konečně napadl sníh! V mateřince si jej děti užívají dosytosti :-). Bobují, sáňkují, koulují se.

Kvalita sněhu se však mění ze dne na den. Jednou je sypká, jindy přemrzlá a vůbec nejhorší je v době tání.

Vždy, když se vrátíme z procházky nebo z pobytu ze zahrady - děti svlékají mokré oblečení, sušíme ho na sušácích, ale i na topení, aby vše proschlo.

Někdy krátký čas od oběda do odchodu dítěte domů však nestačí na to, aby oblečení proschlo úplně! Prosíme proto, abyste děti vybavili náhradním oblečením. Ono se do vlhéko oblečení opravdu nikomu nechce :-(

Děkujeme Vám za spolupráci!

Veřejné zakázky malého rozsahu - poptávková řízení

Vážení!

Ve složce dokumenty najdete v sekci úřední desky:

Poptávková řízení:

- Izolace kotelny-rozvod tepla

- Výmalba ložnice a tělocvičny

- Rozšíření dlážděného chodníčku a vytvoření nájezdu

- Pořízení, doprava a pokládka nového koberce - B

- Pořízení, doprava a pokládka nového koberce - H

Podrobné informace najdete v PDF souborech vyvěšených na úřední desce - zde na webu MŠ.

Máte-li zájem se přihlásit do veřejné zakázky, prosíme o prostudování a podání nabídky.

Děkujeme za spolupráci!

POTVRZENÍ K DANÍM ZA ROK 2022

POTVRZENÍ K DANÍM ZA ROK 2022

 

Potvrzení za úhradu úplaty za předškolní vzdělávání Vašeho dítěte budeme vydávat v termínu

od 1. 2. 2023 do 15. 2. 2023.

(Před datem 1. 2. 2023 nebudou tato potvrzení vystavována.)

Potvrzení Vám připravíme

k vyzvednutí ve třídě Vašeho dítěte.

Děkujeme za spolupráci!

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení rodiče, milé děti!

Přejeme Vám z mateřinky pohodové Vánoce, splnění všech tajných přání a do nového roku 2023 mnoho pracovních i osobních úspěchů. JIž nyní se na Vás těšíme. Užívejte si. A v pondělí 2. 1. 2023 se na Vás budeme těšit!

Team pracovníků MŠ Šluknov

ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Vážení rodiče!

Od ledna 2023 dojde k navýšení cen stravného. 

1. zálohovou platbu je třeba změnit již do konce prosince 2022, a to podle docházky dítěte a jeho pobytu v MŠ:

 

* za celodenní školní stravování, vč. pitného režimu na 950,- Kč;

* nebo za polodenní školní stravování, vč. pitného režimu na 720,- Kč;

* nebo za ranní přesnídávku, vč. pitného režimu na 230,- Kč.

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI V KD ŠLUKNOV

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI V KD ŠLUKNOV

Děti MŠ Šluknov dnes strávily příjemné dopoledne v kulturním domě ve Šluknově. Pracovnice KD pro děti připravily zábavné dopoledne plné her, písní a tanců. Nejprve přišly za zábavou děti z MŠ ze sídliště, a dorazily i ty nejmenší. Potom je vystřídaly děti z MŠ v centru města. Všechny se náramně bavily. :-) 

 

Pracovníkům odb. kultury města Šluknov děkujeme za parádní přípravu akce pro děti naší mateřské školy!

 

MIKULÁŠ

MIKULÁŠ

SVOJSÍKOVA MŠ

V pondělí podnikly děti MŠ Svojsíkova výpravu za Mikulášem. Šly cestou necestou, polem nepolem. Došly až na nedaleký vrch, kde na ně doopravdy čekal pan Mikuláš. A nebyl sám! Měl kolem sebe anděly i čertíky. Ti se postarali nejen o zábavu, ale i o malé pohoštění. Na pekelném ohni dětem uvařili výborný ovocný čaj. Děti jim zas na oplátku zazpívaly pár krásných písní. Jednu o čertech, jinou zase o Mikulášovi... Po návratu z procházky zpět do školky čekalo na děti malé překvapení ve formě taštičky s ovocem a pamlsky od Mikuláše.

MŠ ŽIŽKOVA

Děti ze sídliště nemusely za Mikulášem chodit. Mikuláš v doprovudu anděla a čertíka za dětmi přišel sám. Děti si zazpívaly, zarecitovaly, některé dokonce přiznaly nějaký ten hřích. Mikuláš je pak také odměnil dobrůtkami.

Děkujeme tímto rodině Honsů za příjemné dopoledne u nich na zahradě, děkujeme skupince s Mikulášem, která přišla na Žižkovku-ze spolku Rodost dětem, ale také firmě Plaston, která věnovala do balíčku plného dobrot čokoládovou figurku Mikuláše.  

... a už je tu těšení na Ježíška ;-)

Z MŠ Šluknov přejeme všem pohodový adventní čas!

 

Upozornění na výskyt 7. nemoci

Vážení rodiče!

Po výskytu 6. nemoci jsme nyní obdrželi informaci od jedné maminky o výskytu nemoci 7. 

Základní informace k tomuto onemocnění najdete např. zde: Sedmá nemoc – infekčnost, příznaky a léčba | EUC , nebo zde https://zdravi.euro.cz/leky/sedma-nemoc-priznaky-lecba/...

Věnujte prosím zdraví vašich dětí zvýšenou pozornost, v případě nemoci raději navštivte lékaře a informujte nás.

Děkujeme za spolupráci!

Fotografování

Fotografování

Vážení rodiče!

V tomto týdnu proběhlo fotografování Vašich dětí. Nyní dochází ke zpracování fotografií a k tisku. O dodání hotových sad Vás budeme informovat přímo ve třídě Vašeho dítěte. Je na Vás, zda si sadu odkoupíte (celou/ poloviční), nebo neodkoupíte. Pokud si fotografie neodkoupíte, budou následně skartovány.

Děkujeme za spolupráci!

AKTUALIZACE 29. 11. 2022:

Milí rodiče!

Fotografie dorazily do MŠ, lze se zastavit u paní učitelky na třídě a fotografie si prohlédnout/ vyzvednout.

NEJPOZDĚJI DO 09. 12. 2022!!!

Hezký den!

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ ŠLUKNOV

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ ŠLUKNOV

Milí rodiče!

Tímto Vás informujeme o změně, ke které došlo ve školním řádu. Dodatkem ke školnímu řádu MŠ Šluknov jsme upřesnili termín konání ověření – týká se jen dětí v individuálním vzdělávání (domácím vzdělávání).

Tento termín je stanoven vždy na 1. pondělí v měsíci listopadu v daném kalendářním roce.

Prosíme o přečtení dodatku - zde, příp. ve třídě Vašeho dítěte u p. učitelky.

Pzn.: Informace se přímo dotýká pouze dětí v předškolním vzdělávání individuální formou - formou "domácího vzdělávání".

ÚPLATA ZA MŠ A STRAVNÉ OD 1. 9. 2022

Vážení rodiče!

 

ÚPLATA ZA MATEŘSKOU ŠKOU - každý měsíc od 1. 9. 2022 - 450,- 

DŮLEŽITÉ!!! Rodiče předškoláků prosíme, ZRUŠTE TRVALÝ PŘÍKAZ. Předškolní děti úplatu za MŠ nehradí!!!

STRAVNÉ - každý měsíc zálohově za celý den (předem) - 850,-........od 1/2023 pak 950,-

 

 

Telefon pro bližší informace: 412 386 260 - p. Šanderová, Korečková, Králová

Záznam ze schůzky rodičů

Dne 30. 08. 2022 proběhlo setkání s rodiči dětí zapsaných do naší mateřské školy.

 

K životu na zámku mám jednu poznámku...

K životu na zámku mám jednu poznámku...

Dne 25. 08. 2022 navštívily děti MŠ Šluknov zámeckou hernu v prostorách místního zámku, kde se setkaly s obřími deskovými hrami a navíc navštívily výstavu s krásným slaďoučkým názvem "Historie mlsání".

Děti zažily spoustu zábavy, legrace a navíc se něčemu přiučily. 

 

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Dne 27. 06. 2022 proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky, a to za hojné účasti rodičů, babiček, dědečků, ale i zástupců zřizovatele Mateřské školy ve Šluknově.

Po úvodních slovech vedení školy a radních se paní učitelky ujaly slavnostního pasování předškoláků na školáky spojeným s šerpováním a předáváním dárečků.

 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Mateřská škola Šluknov byla ve školním roce zapojena do projektu "Se sokolem do života", kterého se kromě třídy Žabiček a Srdíček účastnily všechny děti MŠ.

Atletická olympiáda 2022

Atletická olympiáda 2022

Mateřská škola vyslala svá želízka na ATLETICKOU OLYMPIÁDU 2022 na městský stadion v Rumburku, kterou pořádal SVAZEK OBCÍ SEVER dne 24. 06. 2022. Velkolepě pojaté sportovní klání bylo organizováno pro školy z výběžku a rozděleno do několika kategorií podle věku dětí. Ti nejmladší, tedy naši předškolní, se účastnili dětské atletiky (trojskok, skok z místa, hod na cíl, hod do dálky, opičí dráha...). 

 

OSLAVA DNE DĚTÍ V ZÁMECKÉM PARKU VE ŠLUKNOVĚ

OSLAVA DNE DĚTÍ V ZÁMECKÉM PARKU VE ŠLUKNOVĚ

V úterý 31. 05. 2022 se všechny děti naší mateřinky zúčastnily akce pořádané městem Šluknov spolu se Základní školou J. Vohradského a MŠ Šluknov. Akce byla realizována ke dni oslav Mezinárodního dne dětí. 

 

Úplata za MŠ pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče!

Pro školní rok 2022-2023 je nově stanovena měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na 450,- Kč. S předstihem Vás informujeme o změně, která bude platná až od září 2022.

Žádáme Vás, coby rodiče:

  • dětí 2-5letých o změnu/ zavedení výše trvalého příkazu od 9/2022 ze 400 Kč na 450 Kč. 
  • dětí v předškolním věku  6-7letých (věku dosáhnou ve šk. r. 2022-2023, tj. mají v totmto šk. roce povinné předškolní vzdělávání) o zrušení trvalého příkazu - v posledním roce před vstupem do ZŠ je předškolní vzdělávání bezplatné. 

Děkujeme za spolupráci!

 

Děti a události na Ukrajině

Děti a události na Ukrajině

Vážení rodiče!

Válečný konflikt na Ukrajině se dotýká každého z nás. Každý z nás vstřebává infomace z médií, nějakým způsobem to vnímá, nějakým způsobem se s tím vyrovnává, nějak reaguje, poskytuje pomoc... 

Z dopisu ministra školství cituji:

"...agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného občana České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či méně život každého z nás. Válka přináší zlo, mrtvé, zraněné, škody na duších i majetku, a to ruku v ruce s nenávistí, nepřátelstvím a destrukcí mezilidských vztahů. Válečné události se bohužel, jak ukazují historické zkušenosti, nevyhýbají ani školám. Veřejné mínění, podpora jedné či druhé strany, informační a mediální válka, těžko ověřitelná pravda a dělení společnosti na „my a oni“ může zasáhnout mínění a názory jak dospělých, tak i dětí..."

Je nadmíru jasné, že ačkoliv se všichni snažíme, jak jen to jde, ... informace se tu a tam dostávají i k dětem. Co se pak odehrává v jejich hlavičkách?  Jaké projevy nás mohou varovat? Jak reagovat na případné projevy jejich obav a strachů? Jak reagovat na jejich dotazy?

Odpovědi na otázky tohoto typu lze nalézt např. zde:

https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce

nebo zde:

Jak s žáky mluvit o válce na Ukrajině? První pomoc od Jasona Buckleyho, lektora Filozofie pro děti - Člověk v tísni (clovekvtisni.cz) 

atd...

Nebojte se ptát, hledat pomoc. Prosím, komunikujte i s námi a sdělujte nám, pokud zaznamenáte obavy a strachy Vašeho dítka. Je naším společným zájmem toto zvládnout!

S přáním lepších dní

Jana Korečková

 

LOGOPEDIE

LOGOPEDIE

Vážení rodiče!

Připravili jsme pro Vás soubor informací s názvem LOGOPEDIE - Malá příručka pro rodiče - viz příloha PDF u tohoto článku.

 

ZÁPIS DO ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ

Vážení rodiče!

V příloze tohoto článku najdete dokument PDF s názvem ZÁPIS DO ZŠ - Malá příručka pro rodiče. Příručku jsme zpracovali pro rodiče dětí, kteří se letos chystají k zápisu do základní školy.

Kdy do školky ano a kdy ne?

Nevíte si rady? Nechce se Vám studovat celý školní řád? Pak je tu pro Vás malý obrazový pomocník — viz příloha v PDF.

Archiv: