Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Tagy
Tagy:

"PODZIMNÍ PRÁZDNINY"

Vážení rodiče!

V době od 25. 10. do 29. 10. 2021 (v ZŠ - podzimní prázdniny) je provoz mateřské školy omezen z organizačních důvodů pouze na budovu ve Svojsíkově ulici č. p. 352 (dolní budova).

 

PROVOZ MŠ BUDE ZAJIŠTĚN OD 6:00 DO 16:00 HODIN v dolní budově VE SVOJSÍKOVĚ UL. č. p. 352.

ROZPIS DĚTÍ DO TŘÍD NAJDETE 25. 10. U VSTUPNÍCH DVEŘÍ ZE ZAHRADY.

 

V této době bude v mateřské škole na sídlišti probíhat oprava střechy, údržba vnitřních prostor školy, rekonstrukce kotelny... Pokud bude vše probíhat podle plánu, od 1. 11. 2021 se všechny děti vrátí zpět do svých tříd. Pokud by došlo k neočekávaným průtahům aj., pak Vás budeme v průběhu posledního říjnového týdne dále informovat.

Bližší informace na tel. č. 739 424 608.

Děkujeme za spolupráci!

Vracíte se ze zahraničí?

Vážení rodiče!

V příloze naleznete podrobné informace k režimu po Vašem případném návratu ze zahraničí, k samoizolaci, testování apod.

POLYTECHNIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

POLYTECHNIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve středu 14. 10. 2021 navštívila naši školku paní lektorka z Malé technické univerzity. Přijela za dětmi s velkým kufrem plným překvapení. Projektový den ve výuce nesl název "Stavitel města". Děti si opravdu stavěly vlastní město a budovy, které samy postavily také pojmenovaly a označily je pomocí piktogramů. Také si hrály třeba na kartografy a tvořily vlastní mapu. Akce trvala celé dopoledne a byla rozdělena do čtyř ucelených bloků, dětem byla nabídnuta řada zajímavých činností. Nakonec - po zdárném plnění zadaných "úkolů" - obdržely diplom, coby ocenění jejich snažení.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

Ve dnech 13. a 14. 10. 2021 proběhlo v MŠ fotografování dětí. Fotografie budou zpracovány pro každé dítě zvlášť. Až balíčky fotografií dorazí, budete si je moci prohlédnout a rozhodnout se, zda si je koupíte či nikoliv. Přesný termín, kdy fotografie dorazí nevíme, ale předpokládáme, že to bude zhruba do 14 dnů, tj. koncem října.

 

Markétina dopravní výchova

Markétina dopravní výchova

Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, se připojila k projektu Markétina dopravní výchova. Jedná se o projekt organizace Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Cílem projektu je implementace dopravní výchovy do výuky, zvýšení zájmu o dopravní výchovy mezi pedagogy a vznik nového didaktického materiálu pro výuku dopravní výchovy v mateřských školách. Společně s dalšími projekty Týmu silniční bezpečnosti je naší snahou se podílet na snižování dopravních nehod.

Mateřská škola se tohoto projektu účastní od školního roku 2021-2022. Díky zapojení do tohoto projektu škola získává nejen materiály pro výuku dopravní výchovy pro žáky zdarma, ale je dále nabídnuta konzultace škole a možnost přímé komunikace s Metodikem dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

 

ZÁPIS Z RODIČOVSKÉ SCHŮZKY 27. 8. 2021

Vážení rodiče!

V PDF souboru najdete zápis z dnešní schůzky. Prosíme o prostudování. V případě, že zde nenajdete odpovědi na své otázky, volejte 739 424 608 nebo pište na reditelka@skolka-sluknov.cz, rádi Vám odpovíme.

Informace k případným změnám(přesunům ze třídy do třídy), o které jste dnes požádali, Vám dodáme nejpozději 31. 8. 2021 (dne 30. 8. se koná ještě dAlší rodičovská schůzka).

Mějte pěkné dny!

(JK)

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY V SRPNU

Vážení rodiče!

Ve dnech 27. a 30. 8. 2021 pro Vás pořádáme informační schůzky. Jednu plánujeme na dopolední čas, druhou na odpolední. Blíže viz níže!
Schůzky jsou určeny zejména pro rodiče nových dětí, ale zúčastnit se mohou i ti, kteří to již v MŠ znají:

* v pátek dne 27. 8. 2021 od 10:00 hodin ve Svojsíkově ulici č. p. 352 - podle počasí buď na školní zahradě nebo v tělocvičně MŠ (1. patro vlevo vzadu);

* v pondělí dne 30. 8. 2021 od 16:00 hodin v Žižkově ulici č. p. 1032 - opět podle počasí buď na zahradě nebo ve vstupní aule MŠ.

Program schůzek

- seznámení s MŠ, s učitelkami, provozními zaměstnanci;
- seznámení s dokumenty MŠ (školní řád - práva a povinnosti; školní vzdělávací program...);
- projekty, do kterých je MŠ zapojena;
- co, kdy, kde, jak platit (stravné, školkovné, sponzorské dary - fond SRPŠ, výlety, akce školy)
- co má mít dítě s sebou do školky;
- rozdělení dětí do tříd + informace od p. učitelek o speciálních potřebách dané třídy apod.;
- odpovědi na Vaše otázky;
- příp. možnost placení stanovených úplat.

Program schůzek je naprosto totožný, tj. je jedno, který termín si vyberete a kam dorazíte, bez ohledu na to, kam Vaše dítě chodí nebo bude chodit do MŠ od září 2021!

Těšíme se na Vás!

S přáním pěkných dní
Mgr. Jana Korečková, ředitelka školy

PRÁZNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy pro předškolní děti bude v měsících červenec a srpen 2021 zajištěn následovně:

- červenec 2021 - omezený provoz  zajišťuje MŠ Svojsíkova č. p. 352, Šluknov, v denním režimu 6:00-16:00 hodin

- srpen 2021 - omezený provoz MŠ zajišťuje MŠ v Žižkově ulici č. p. 1032, Šluknov, v denním režimu 6:00-16:00 hodin

Všechny děti jsou automaticky na oba měsíce odhlášeny. Případný zájem o přihlášení dítěte do MŠ je nutné předem (alespoň předběžně) hlásit do 04. 06. 2021 paním učitelkám ve třídě. Ty zajistí přihlášení a zaevidování předškoláka k docházce podle Vámi určených termínů. Kapacita tříd je omezena!

VSTUP RODIČŮ DO BUDOV MŠ

Vážení rodiče!

V návaznosti na změny v legislativě a vhledem ke zlepšení situace v MŠ ohledně uzavírání tříd, karantén apod. budete již od úterý 1. června 2021 moci vstupovat do prostor šaten MŠ a doprovázet tak dítě až do budovy MŠ, a to za stávajícíh podmínek:

 

- maximální počet přítomných osob v jedné šatně je stanoven a dodržován na 4 (tj. nejvýše 2 rodiče + 2 děti najednou v jedné šatně)

- doprovázejícíí osoby se pohybují po celou dobu pobytu v prosorách MŠ s respirátorem (zakrývajícím/ chránícím ústa i nos!)

- doprovázející osoby použijí dezinfekci na ruce, která je k dispozici u vstupu do budovy MŠ

- doprovázející zkracují dobu pobytu v MŠ při doprovodu dítěte na minimum (na dobu nezbytně nutnou)

 

Děkujeme za polupráci!

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ - ZÁPIS DO MŠ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ - ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte!

V přílohách ke stažení najdete výsledky správních řízení, ve kterých ředitelka MŠ Šluknov rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Najdete zde dva různé dokumenty. Záleží na tom, jestli jste podali Vaši žádost o přijetí v den zápisu 04. 05. 2021 nebo mimo zápis. Raději prostudujte oba dokumenty.

V tabulkách najdete své registrační číslo, rozhodnutí a také termín nástupu Vašeho dítěte do školky.

Vyzýváme Vás k osobnímu vyzvednutí vydaného rozhodnutí, a to dne 7. 6. 2021 (6-12 hodin), 8. 6. (12-16 hodin) nebo se telefonicky předem domluvte na jiném termínu - blíže viz přílohy. Rozhodnutí budeme vydávat v místě podání žádosti, tj. v MŠ ve Svojsíkově ulici č. p. 352 (Šluknov).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručujeme pouze prostřednictvím České pošty a. s. – doporučeně do vlastních rukou.

Pokud jste registrační číslo v seznamech nenašli nebo jste jej zapomněli, neváhejte kontaktovat MŠ a informovat se o výsledku správního řízení ve věci přijetí Vašeho dítěte do MŠ. Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme!

S pozdravem

Mgr. Jana Korečková, ředitelka MŠ

 

Zápis do MŠ na školní rok 2021-2022 proběhl hladce...

Zápis do MŠ na školní rok 2021-2022 proběhl hladce...

Dne 04. 05. 2021 proběhl zápis do mateřské školy. Navštívilo nás několik desítek rodičů s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ od 1. 9. 2021, tj. od nového školního roku. Celý proces zápisu proběhl bez přítomnosti dětí. Ve vstupní chodbě, kde jsme vytvořili malou "zápisovou kancelář", jsme se potkávali jednotlivě s rodičem dítěte, krátce pohovořili o MŠ, jejím chodu, organizaci dne a školním vzdělávacím programu, příp. jsme zodpovídali otázky přicházejících zájemců.

Pokud patříte mezi ty, kteří nedoložili všechny podklady nebo jste termín zápisu přehlédli, nevěště hlavy! Doručte chybějící doklady, příp. žádost spolu s dalšími dokumenty (viz formuláře na našem webu) v termínu od 10. do 12. 5. 2021.

Děkujeme všem za prima spolupráci a tím i hladký průběh zápisu!

 

 

ZAHAJUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Vážení rodiče!

1. 9. 2021 zahajujeme nový školní rok. Do mateřinky bylo přijato celkem na sedm desítek nových dětí. Kromě dětí, které jste přihlásili od jiného data, počítáme s příchodem všech ostatních. A bude Vás opravdu hodně!!! Bude to náročné ráno!

* Dodržujte proto prosím včasný příchod mezi 6:00 a nejpozději 7:50 hodin. Ať stihnete děti v klidu převléknout, najít mu třídu, značku...a do 8:00 hodin své dítko předat správné paní učitelce.

* Pokud Vaše dítě 1. 9. do školky nedorazí, nezapomeňte ho nejpozději do 7:00 hodin omluvit = odhlásit. (Telefony: Svojsíkova-412386260, horní budova - 412386347 a Žižkova - 412386214.) Jinak Vám bude účtována platba za stravné a další den Vaše dítě automaticky odhlásíme, dál bude odhlášené, dokud ho opět nepřihlásíte...

* Do školky vstupujte prosím s ochranou dýchacích cest (děti mít nemusí). Chraňme děti, chraňme se navzájem.

* S jedním dítětem vstupujte pouze jedna další osoba. Prostory šaten jsou poměrně malé.

* Vstup rodičů do tříd je zakázán. Přistupte ke třídě a vyčkejte příchodu učitelky!

* Buďte trpěliví a počítejte se zdržením. První dny bývají velmi náročné nejen pro Vaše děti, ale i pro Vás a pro nás. Navíc po Vás budeme chtít vědět ještě nějaké chybějící informace...

 

TĚŠÍME SE NA VAŠE RATOLESTI! TAK JIŽ ZÍTRA NA VIDĚNOU! :-)

DRŽÍME PALCE, AŤ VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME!

 

 

ZMĚNA VÝŠE PLATEB V MŠ

Vážení rodiče!

Od 1. 9. 2021 zůstává výše úplaty za předškolní vzdělávání na měsíční platbě 400,- Kč.

Mění se výše stravného - měsíční zálohu si prosím změňte ze 730,- Kč na 840,- Kč. 

Platby za divadýlka, dárky apod. zůstávají na ročním příspěvku 500,- Kč/ rok - splatné do konce září 2021.

Děkujeme za spolupráci.

ZMĚNY V TESTOVÁNÍ DĚTÍ MŠ OD 10. 5. 2021

 

Změna v testování od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 se již děti v MŠ netestují!

 

 

Od vajíčka ke slepici, od slepice k vejci

Od vajíčka ke slepici, od slepice k vejci

Dne 29. 4. 2021 se uskutečnil v MŠ projektový den, kterého se zúčastnily děti ze třídy Kuřátek. Projektový den se věnoval problematice koloběhu života. Děti sely semínka, hrály hry, cvičily i vyráběly. Na návštěvu za nimi dorazilo i několik kuřat. Vkládáme několik snímků pořízených v průběhu dne plného zajímavých činností.

Stavění májky na náměstí ve Šluknově

Stavění májky na náměstí ve Šluknově

V rámci osvětově komunitního setkávání se MŠ účastnila akce "Stavění májky ve Šluknově" na náměstí, kterou organizovala Střední lesnická škola a Střední odborná školy Šluknov dne 30. 04. 2021 v dopoledních hodinách. Kromě dětí se akce účastnili i jejich rodiče, prarodiče, ale i jiní občané města Šluknov. Dětem se akce moc líbila a doufají, že májku ve Šluknově uhlídají a nikdo jim ji neodnese...

Informace o ochraně osobních údajů - testování

Vážení rodiče!

V PDF příloze najdete informace o ochraně osobních dat, se kterými MŠ nakládá v souvislosti s povinným testováním v MŠ.

Ošetřovné - nové informace pro rodiče, zákonné zástupce dětí

Vážení rodiče!

MŠMT nám zaslalo další informace. Co se týče ošetřovného, lze (mimo informací již dříve uvedených) využít přístupu na stránky ČSSZ zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již
nevyplňuje a nevystavuje žádné potvrzení.

 

Archiv: