Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Tagy
Tagy:

PŘEDPIS PLATEB V MATEŘSKÉ ŠKOLE PLATNÝCH OD 1. 9. 2023

 

STRAVNÉ = 950,-/měsíc

* za celodenní školní stravování, vč. pitného režimu, je stanovena měsíční záloha ve výši 950,- Kč

* za polodenní stravování pak 720,-/ měsíc

* za ranní přesnídávky 230,-Kč/ měsíc

Stravné je splatné vždy měsíc předem. (Tj. na září je nutné provést platbu již v měsíci srpnu!!!...)

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = 500,-/ měsíc

Úplata za MŠ je splatná v daném měsíci. 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

POZOR!!!

- Prosíme rodiče dětí (předškolních v roce 23/24) - aby si zrušili trvalý příkaz k úhradě úplaty za MŠ - poslední rok v MŠ se neplatí!!!

- Č. účtu MŠ: 163026133/0600 MONETA

- Variabilní symbol - rodiče nově přijatých dětí získají VS při podpisu rozhodnutí o přijetí do MŠ.

 

Archiv: