Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) - Mgr. Jana Korečková – v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“) v platném znění a s metodickým doporučením Ministerstva mládeže a tělovýchovy (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, vzhledem ke Covid-19) a dalšími v textu uvedenými , vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Šluknov, příspěvkové organizaci. Zároveň zde předkládáme provozní řád MŠ.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) - Mgr. Jana Korečková – v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“) v platném znění a s metodickým doporučením Ministerstva mládeže a tělovýchovy (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022, vzhledem ke Covid-19) a dalšími v textu uvedenými , vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Šluknov, příspěvkové organizaci.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

Soubory publikujeme ve formátech DOC, které otevřete a upravíte v aplikaci MS Word nebo bezplatném Libre Office a také ve formátu pro prohlížení a tisk PDF, který lze otevřít ve většině běžných webových prohlížečů nebo např. v aplikaci Adobe Acrobat Reader.