Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) - Mgr. Jana Korečková – v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“) v platném znění a s metodickým doporučením Ministerstva mládeže a tělovýchovy (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, vzhledem ke Covid-19) a dalšími v textu uvedenými , vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Šluknov, příspěvkové organizaci. Zároveň zde předkládáme provozní řád MŠ.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) - Mgr. Jana Korečková – v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“) v platném znění a s metodickým doporučením Ministerstva mládeže a tělovýchovy (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022, vzhledem ke Covid-19) a dalšími v textu uvedenými , vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Šluknov, příspěvkové organizaci.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

Soubory publikujeme ve formátech DOC, které otevřete a upravíte v aplikaci MS Word nebo bezplatném Libre Office a také ve formátu pro prohlížení a tisk PDF, který lze otevřít ve většině běžných webových prohlížečů nebo např. v aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Soubory ke stažení

clanky11548/2021-2022_uplata_za_predskolni_vzdelavani_-_mesicni.pdf169 kBÚplata za MŠ pro školní rok 2021-2022Vloženo: 22. 04. 2021, 12:02h
clanky11548/smernice_ke_stanoveni_vyse_uplaty_za_predskolni_vzdelavani_v_ms,_vc._vsech_dodatku.pdf3,41 MBSměrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, vč. dodatkůVloženo: 22. 04. 2021, 12:14h
clanky11548/2021-11_skolni_rad_-_vyveseni_3._11._2021,_platnost_od_18._11._2021.pdf648 kBŠkolní řád od 18. 11. 2021Vloženo: 03. 11. 2021, 08:39h
clanky11548/organizace_skolniho_roku_ms_-_omezeni,_preruseni.pdf165 kBORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU - omezení a přerušení provozu MŠVloženo: 07. 02. 2022, 11:49h
clanky11548/stanoveni_vyse_uplaty_na_skolni_rok_2022-2023.pdf978 kBÚplata za MŠ pro školní rok 2022-2023 Vloženo: 02. 05. 2022, 10:50h