Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Třída - VČELIČKY

VčeličkyVčeličkyVčeličkyVčeličkyVčeličky

Třída Včeliček je k nalezení na pracovišti MŠ Šluknov – ve Svojsíkově ulici č. p. 355, a to v těsné blízkosti sídla MŠ.

Do třídy lze vstoupit vchodovými dveřmi ze zahrady, kdy procházíte nejprve malou chodbou kolem schodiště do šatny. Z chodby se vstupuje přímo v přízemí do třídy včeliček.

Včeličky mají k dispozici prosvětlenou, prostornou třídu, která je dále propojena s hernou. K těmto prostorám přiléhají další místnosti, jako jsou sociální zázemí, kuchyňka - výdejna. Herna se v průběhu dne mění na místo pro odpočinek a relaxaci dětí.

 

 

 

 

Charakteristika

Heterogenní třída s dětmi ve věku od tří do šesti let

Kapacita

24 dětí

Učitelky

Světlana Mikulášková, Bc. Jitka Nevrlá

Školní vzdělávací program

Český rok – tradice a současnost

Třídní vzdělávací program

Český rok – tradice a současnost

Kontakt

412 386 347

 

 

 

Tagy
Tagy:

Milí rodiče, 

v listopadu jsme měli společné dýňové dopoledne se všemi kamarády z celé školky, soutěžili jsme na zahradě za sladkou odměnu." O posvícení všechno to voní, tak jako v apatyce", tradici posvícení jsme prožili společně se Sluníčky, upekli jsme si dobroty, viděli jsme pohádku "O perníkové chaloupce", kterou nám zahrály paní učitelky. Barevný podzim pomalu přešel do šedé zimy a my se začínáme tešit na Ježíška.

Vaše Včeličky

 

Říjen u Včeliček

Říjen u Včeliček

Milí rodiče,

v říjnu jsme zkoumali, co všechno roste v lese. Poznávali jsme listnaté a jehličnaté stromy na školní zahradě i v parku.

Seznámili jsme se také s houbami a poznáme muchomůrku i hříbek. Vyrazili jsme na společnou vycházku do lesa a tam jsme si to opravdu užili.

Našli jsme stromovou bránu a po odchodu jsme les zamkli, aby mu nikdo nemohl škodit.

Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez,

ani kočka, ani pes.

Vaše Včeličky

Už je září v kalendáři

Medvídek jde do školky, vzal si nové bačkorky.

Sluníčko se na něj směje, pěkný den mu zrána přeje,

k tomu velkou jedničku a pochvalu v deníčku.

Milí rodiče, září je za námi. Znovu jsme se setkali se starými  kamarády a seznámili se s novými. Malovali jsme, hráli si, navštívili jsme divadelní představení v naší školce. Byli jsme se podívat na zahradu k paní učitelce Jabůrkové a tam jsme viděli, jak roste zelenina i ovoce. Vyprávěli jsme si pohádku O veliké řepě, kterou jsme si pak společně zahráli a namalovali jsme k ní i krasné obrázky. Naučili jsme se nové pohybové hry a spoustu říkanek o bramborách. Vaše Včeličky

 

Milí rodiče, 

v červnu jsme si užili Den dětí. V parku i v mateřské škole jsme na Den dětí soutěžili a dostali za odměnu spoustu dobrot. V tomto měsíci jsme také poznávali děti celého světa, cestovali jsme na lodi k moři, skákali přes opravdový potůček v parku, hráli si na vodníky a rybičky. Rozloučili jsme se s dětmi, které půjdou do školy a nakonec jsme vyrazili na výlet za zvířátky na Valdek.

Vaše Včeličky

Květen u Včeliček

Milí rodiče,

v květnu jsme se těšili na besídku pro maminky na kterou jsme se společně připravovali, dozvěděli jsme se spoustu nového o mravencích, včelkách a motýlech. Užili jsme si zábavu při vycházkách do zámeckého parku nebo na hřiště.

Vaše Včeličky

Milí rodiče, 

v dubnu jsme se těšili na Velikonoce, vybarvili jsme spoustu papírových vajíček a naučili jsme se koledu pro zajíčka. Zúčastnili jsme se se Sluníčky akce "Šluknovský správňák", kde jsme měli možnost vidět doopravdickou sanitku i hasičské auto. Poznáváme zvířátka, která žijí na statku a jsou nám užitečná. Seznamovali jsme se s jejich mláďaty, jak se správně jmenují. Konec dubna byl ve znamení čarodějnic, užili jsme si čarodějnický rej na školní zahradě se všemi dětmi z naší školky.

Vaše Včeličky

Březen u Včeliček

Milí rodiče,

v březnu jsme poznávali naši planetu Zemi a seznamovali se i s naší sluneční soustavou. Také jsme letěli raketou na Měsíc a téma nás velice bavilo. 

Rozloučili jsme se se zimou a doufáme, že už bude teplo a sluníčko, protože to my Včeličky máme rády.

 

Únor u Včeliček

Únor u Včeliček

Milí rodiče, v únoru jsme poznávali vlastnosti vody, roční období. Seznámili jsme se s měsíci v roce prostřednictvím pohádky O dvanácti měsíčkách, prožívali jsme s Maruškou dobrodružství, když hledala v zimě fialky. Učili jsme se dny v týdnu a co děláme celý den. Únor jsme zakončili mosopustní veselicí. Společně se Sluníčky jsme soutěžili, tančili a zpívali.

Vaše Včeličky

Leden u Včeliček

Milí rodiče, 

v lednu jsme se vypravili se třemi králi do Betléma. Byli jsme nakrmit zvířátka v lese a také jsme si procvičili, co si v zimě vezmeme na sebe, aby nám nebyla zima. Zdravíme všechny kamarády ze Včeliček, kteří jsou nemocní doma a přejeme jim brzké uzdravení!

Vaše Včeličky

Milí rodiče,

adventní čas jsme my Všeličky prožily poslechem spousty krásných pohádek. Ozdobily jsme si společně stromeček, vyráběly jsme různé ozdobičky a zdobily jsme přáníčka pro vás, dědečky a babičky. Zpívaly jsme také vánoční koledy a připravovaly třídu na příchod Ježíška, aby se mu u nás líbilo a mohl nám donést nové hračky.

Přejeme všem krásné Vánoce, hlavně zdraví, spokojenost a šťastný Nový rok!

Vaše Včeličky

 

Archiv:

Třídy v naší školce