Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Historie mateřských škol ve Šluknově

Historie mateřských škol ve Šluknově

Mateřské školy ve Šluknově mají svou dlouholetou tradici již od 50. let minulého století. Postupně vznikaly, spojovaly se nebo zanikaly tak, jak si doba žádala.

Při pátrání v historii budov ve Svojsíkově ulici jsme narazili na záznamy, které hovoří o vzniku mateřinky ve Svojsíkově ulici v roce 1950.

V roce 2000 proběhla oslava 50. výročí od založení mateřské školy a tehdejší paní ředitelka Eva Heinzová ve spolupráci s městem Šluknov vydala brožuru mapující léta 1950 - 2000.

Níže uvádíme výňatek z kroniky města Šluknov.

 

Mateřská škola ve Svojsíkově ulici

Mateřská škola ve Svojsíkově ulici

Dochované záznamy v kronikách mateřských škol a města Šluknov hovoří o zřízení první mateřské školy ve Šluknově již v roce 1946, a to ve Smetanově ulici č. p. 111. První paní učitelkou zde působící byla paní Magda Smrčková. Zapsáno bylo tenkrát do MŠ celkem 42 dětí. Pro poměrně velký zájem o umístění dětí do předškolního zařízení byla od počátku otevřena dvě oddělení. Mateřinka byla vedena pod správou školy základní, kterou tehdy řídil pan ředitel – František Šeda.

více
Zobrazit všechny
Mateřská škola v Žižkově ulici

Mateřská škola v Žižkově ulici

Dochované záznamy kronik mateřských škol a města Šluknov hovoří o zřízení první mateřské školy ve Šluknově již v roce 1946, a to ve Smetanově ulici č. p. 111. První paní učitelkou byla Magda Smrčková a zapsáno bylo tehdy celkem 42 dětí. Pro poměrně velký zájem o umístění dětí do předškolního zařízení byla zřízena dvě oddělení. Mateřinka byla vedena pod správou školy základní, kterou tehdy řídil pan František Šeda.

více
Zobrazit všechny
Mateřská škola v Království

Mateřská škola v Království

Dochované záznamy kronik mateřských škol a města Šluknov hovoří o zřízení první mateřské školy ve Šluknově již v roce 1946, a to ve Smetanově ulici č. p. 111. První paní učitelkou byla Magda Smrčková a zapsáno bylo tehdy celkem 42 dětí. Pro poměrně velký zájem o umístění dětí do předškolního zařízení byla zřízena dvě oddělení. Mateřinka byla vedena pod správou školy základní, kterou tehdy řídil pan František Šeda.

více
Zobrazit všechny
Mateřská škola a jesle podniku BYTEX

Mateřská škola a jesle podniku BYTEX

Mateřská škola a jesle vznikly z potřeby zaměstnanců podniku Bytex. Dnes jsou oba objekty v soukromém vlastnictví, v jednom dnes naleznete penzion Jungmannova, ve druhém žije rodina Bradova. Bližší informace se nám nepodařilo dohledat. Přikládáme tedy alespoň fotografie budov.

Zobrazit všechny
Vývoj počtu dětí v mateřské škole a zaměstnanci školy

Vývoj počtu dětí v mateřské škole a zaměstnanci školy

Po celou dobu existence mateřské školy ve Svojsíkově ulici se počty zapsaných dětí stále měnily. Graf, který zde uvádíme, vypovídá o vývoji počtu zapsaných dětí v období od roku 1950 do současnosti. Při čtení dat je nutné mít na paměti, že docházelo ke slučování školek, tj. ke skokovým změnám (v roce 1995 sloučení s MŠ v Království, v roce 2003 sloučení s MŠ v Žižkově ulici.) Teprve od roku 2003 (od posledního spojování školek) zůstává průměrný počet dětí, které navštěvují mateřskou školu, téměř stejný.

 

více
Zobrazit všechny