Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

V březnu jaro začíná...

zima, ta už končit má.

V pravěku nebyly mobily, ale líhli se třeba dinosauři. Kdo ví, jak vypadala dinosauří vejce? Možná byla celá barevná jako ta naše, která jsme si obarvili. A další den, věřte - nevěřte, se nám z nich začalo něco klubat.  Museli jsme si trochu pomoci, vajíčka byla nějaká zkamenělá, ale kladívko to zachránilo. Dino byl tu. 

Měli jsme tu také návštěvu ze ZOO. Přijela za námi zvířátka až z Děčína. Byla sice malinkatá, ale moc zajímavá. Viděli jsme gekončíka, agamu, morče a dokonce i hada. Mohli jsme si je i pohladit… to byl zážitek!

Ukázali jsme si, jak se v pravěku dařilo takovému malému človíčkovi (projekce série "O človíčkovi"). Jak zjistil, k čemu slouží oheň, jak ho má rozdělat, nebo jak si postavit dům a sehnat potravu. Věděli jste, že v pravěku neexistovaly pastelky a fixy? Malovalo se rukama, a to jsme si taky vyzkoušeli na našich nástěnných malbách. A zjistili jsme, že malování rukama máme moc rádi.

V Egyptě stojí pyramidy. Když na ně koukáme z boku, mají takový zvláštní tvar a my víme, že je to trojúhelník. Zkoušeli jsme ho obtahovat, malovat, skládat nebo kreslit do písku a tiskat do modelíny. Umíme taky skvěle napodobit cvik hada nebo velblouda, kteří právě v Egyptě žijí.

Už jsme si moc přáli jaro, proto jsme vyrazili s dětmi z celé školky utopit Morenu a ozdobit líto. Asi se nám to povedlo, protože od té doby více svítí sluníčko a my jsme stále venku. Nejvíce času trávíme  na zahradě, kde jsme provedli takový malý jarní úklid, práce s hrabičkami se nám líbila.  Už jsme také byli i na hřišti a dokonce jsme se poprvé  vypravili na “výlet”. Byli jsme na návštěvě ve Snoezelen (​​místnost ve Speciální a Praktické škole). Opravdu jsme nevěděli, kam s očima a ušima, všude samá světýlka, cinkátka nebo houpačky. Museli jsme si všechno pořádně osahat a vyzkoušet. Doufáme, že se nám brzy podaří jít zase.

Velikonoční týden jsme tvořili a u toho si hráli. Zajíček, který na nás vyskočil z nory vždy, když jsme foukli, byl skvělá zábava. Domů jsme si taky odnesli vyrobenou dekoraci - slepičku s vajíčkem a travičku, kterou jsme si úplně sami zaseli. 

 

Přejeme Vám krásně prožité Velikonoce a na počtenou zase za měsíc. Vaše Srdíčka♥

 

 

Třídy v naší školce