Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Vývoj počtu dětí v mateřské škole a zaměstnanci školy

Po celou dobu existence mateřské školy ve Svojsíkově ulici se počty zapsaných dětí stále měnily. Graf, který zde uvádíme, vypovídá o vývoji počtu zapsaných dětí v období od roku 1950 do současnosti. Při čtení dat je nutné mít na paměti, že docházelo ke slučování školek, tj. ke skokovým změnám (v roce 1995 sloučení s MŠ v Království, v roce 2003 sloučení s MŠ v Žižkově ulici.) Teprve od roku 2003 (od posledního spojování školek) zůstává průměrný počet dětí, které navštěvují mateřskou školu, téměř stejný.

 

Vývoj počtu dětí v mateřské škole a zaměstnanci školy

Počty dětí jsou ve statistikách, ze kterých jsme vycházeli při tvorbě tohoto grafu, evidovány vždy ke 30. 9. daného školního roku. Případné výkyvy  na začátku školního roku pak v průběhu roku obvykle dosahovaly průměrných hodnot počítaných za posledních 15 let. V několika posledních letech dokonce byla kapacita po dohodě se zřizovatelem navyšována nad běžný počet 24 dětí na třídu.

U statistiky a čísel obecně ještě chvilku zůstaneme.

Mateřskou školou ve Šluknově prošlo do roku 2000 celkem 59 pracovníků a mnoho dalších praktikantek a brigádnic.

Ve funkci ředitelky mateřské školy se od počátku vystřídaly paní Vlasta Svárovská, Jaroslava Sokolová, Eva Heinzová a v současnosti vede školu paní Mgr. Jana Korečková.

Od roku 2000 do současnosti zde pracovaly jako učitelky níže uvedené (tučně označené zde pracují dodnes): Benešová Ivana, Čečrlová Kristýna, Čurgaliová Kateřina, Bc. Čurgaliová Kristýna, Dostálová Zdeňka, Gutknechtová Kateřina, Heinzová Barbora, Heinzová Eva, Bc. Ilková Ivana, Jaburková Jaroslava, Jandová Hana, Jeníková Vladimíra, Mgr. Korečková Jana, Koutová Marie, Kozlová Gabriela, Bc. Králová Lenka, Kroužková Simona, Lališová Lucie, Loukotková Markéta, Mikulášková Světla, Bc. Nevrlá Jitka, Poláčková Miloslava, Bc. Princová Hana, Raichartová Květa, Bc. Staníková Irena, Svobodová Marie, Syrochmanová Hana, Tichá Dana, Vojtová Barbora, Vojtová Veronika, Zahejská Kateřina, Zorničková Lada.

Současné složení pedagogického sboru je kvalifikováno na 97 %, od ledna 2021 na 100 %. Přesto paní učitelky dále systematicky pracují na svém vzdělávání a čerpají mnoho nových zkušeností a znalostí z oblasti předškolního vzdělávání formou kurzů a dalšího studia, což jim umožňuje držet krok se moderními vzdělávacími trendy.

Mateřská škola by nefungovala nebýt personálu provozního, tj. údržbářů, uklízeček, ale i zaměstnanců kuchyně, školní jídelny, výdejny, školních asistentů a chův. Z archivních záznamů jsme vyčetli, že zde pracovali tito lidé (tučně vyznačení pracují v MŠ dodnes): Beláková Stanislava, Haplová Petra, Hojný Ladislav, Kašparová Miluše, Kaucká Zdeňka, Kelucová Jana, Klímová Petra, Koloušková Klára, Králová Jitka, Pilařová Dana, Posedělová Markéta Kurucová, Procházková Barbora, Skálová Veronika, Sokolová Božena, Soukupová Jitka, Šanderová Marcela, Šicová Petra, Šimůnková Andrea, Trnková Lenka, Uchytilová Ivana, Zelená Jana, Zemanová Lenka, Zvěřinová Miroslava, Žďánská Erna.