Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Mateřská škola v Království

Dochované záznamy kronik mateřských škol a města Šluknov hovoří o zřízení první mateřské školy ve Šluknově již v roce 1946, a to ve Smetanově ulici č. p. 111. První paní učitelkou byla Magda Smrčková a zapsáno bylo tehdy celkem 42 dětí. Pro poměrně velký zájem o umístění dětí do předškolního zařízení byla zřízena dvě oddělení. Mateřinka byla vedena pod správou školy základní, kterou tehdy řídil pan František Šeda.

Mateřská škola v Království

Pamětníci si jistě vzpomenou i na mateřskou školu v Království. Ta fungovala ve svém počátku pod vedením paní Květy Raichartové jako dětský útulek. Teprve od září roku 1975 je datován vznik školy mateřské, kterou vedla paní ředitelka Sokolová. Paní Raichartová zde působila jako učitelka. Ve školním roce 1985-1986 došlo opět ke změně v dětský útulek a následně bylo v lednu 1991 rozhodnuto o změně z dětského útulku na mateřskou školu. V průběhu let zde působily paní Květa Raichartová, Věra Mišechová, Ivana Ganišinová, Pavlína Marešová a paní Pelikánová. Kronika uvádí i jména několika provozních zaměstnankyň. Podle těchto záznamů zde pracovaly paní Marie Mansfeldová, paní Bernardová, Vlasta Vítová, Alena Kuberová, Marie Semerádová, Alena Buchcarová, Trunečková Eva.

Poslední zápis v kronice MŠ v Království z roku 1995 hovoří o malém počtu docházejících dětí do mateřské školy, následném zrušení a stěhování školky do centra Šluknova.