Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Mateřská škola v Žižkově ulici

Dochované záznamy kronik mateřských škol a města Šluknov hovoří o zřízení první mateřské školy ve Šluknově již v roce 1946, a to ve Smetanově ulici č. p. 111. První paní učitelkou byla Magda Smrčková a zapsáno bylo tehdy celkem 42 dětí. Pro poměrně velký zájem o umístění dětí do předškolního zařízení byla zřízena dvě oddělení. Mateřinka byla vedena pod správou školy základní, kterou tehdy řídil pan František Šeda.

Mateřská škola v Žižkově ulici

Samotná historie MŠ v Žižkově ulici je datována od roku 1974, kdy započala výstavba budovy MŠ Pozemními stavbami Děčín v úzké spolupráci s národním podnikem Benar. Školka vznikla, protože vzrostla potřeba péče o děti pracujících obyvatel ze Šluknova a z přilehlého okolí. Její provoz byl zahájen v září 1977.

První záznamy do kroniky MŠ zapsala paní ředitelka Marie Hodboďová. Ta se v pamětech zmiňuje o četných závadách tehdejší novostavby, nedostatečném vybavení a nutnosti následných oprav a úprav, které narušovaly již zahájený provoz mateřské školy.

V dalších letech byla navázána spolupráce např. s BSP SNB z VB, oddělení ve Šluknově, aj., která spočívala zejména v zabezpečování různých akcí, opravách a údržbě školy. Paní ředitelka Hodboďová zde působila až do roku 1990.

Od školního roku 1990/1991 nastoupila do funkce ředitelky mateřské školy paní Miloslava Poláčková, která zde od ledna 2003, po sloučení školky s tou ve Svojsíkově ulici, působila jako zástupkyně pro odloučené pracoviště.

Od školního roku 2006/2007 zastávala funkci statutární zástupkyně paní Ivana Benešová, následně pak od roku 2017 paní Bc. Ivana Ilková. Nyní tuto funkci vykonává paní Bc. Kristýna Čurgaliová.

V průběhu samostatné existence až do roku 2009, tj. do posledního záznamu v kronice mateřské školy v Žižkově ulici, zde pracovaly paní učitelky: Miloslava Poláčková, Iva Foučková, Zdena Zmrzlíková, Jana Kellerová, Jana Zíková, Eva Matulíková, Jiřina Tajčmanová, Eva Procházková, Hana Kleinerová, Hana Vyšohlídová, Jaroslava Jaburková, Jana Hubená, Pavlína Švábová, Světlana Mikulášková, Pavlína Šimonková, Jana Vacíková, Martina Pavlíková, Hana Píšová, H. Meissnerová, Ivana Benešová, Květa Raichartová, E. Durasová, M. Hrabalová, Jana Kacafírková, Jana Butalová, Ivana Ilková, Věra Vtípilová, Jitka Nevrlá, Dana Tichá. V kronice jsou uvedena i jména některých provozních zaměstnankyň: V. Knoblochová, M. Kurucová, Z. Koucká, L. Čupcová, J. Šeligová, Miluška Kašparová, Jana Zelená, L. Bieliková, p. Červinková, Z. Kaucká. Jitka Králová, Erna Žďánská, Markéta Loukotková. [1] Dnes v této školce pracuje i paní učitelka Lucie Lališová, asistetka Jana Kelucová a kuchařka Veronika Skálová. (Tučně zvýrazněna jsou jména stávajících zaměstnankyň školy.)[1] Jména zaměstnankyň jsou převzata ze záznamů kronik, které jsou psány rukou. Někdy jsou uvedena plná jména, jindy pouze příjmení.  Za případné překlepy nebo nedostatky se předem omlouváme.