Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

BŘEZEN u KUŘÁTEK

Březen s sebou jaro nese,

zelená se všechno v lese.

Sněženky si cestu razí,

na louce i někde v mlází.

Ten dělá to a ten zas tohle… V tématu „Řemesla“ jsme se seznámili s nejrůznějšími profesemi. Zkusili jsme zatloukat hřebíky, řezali pilkou, stavěli domy, malovali obrazy, zdobili šaty, čistili komíny. Ve hře „Televizní vysílání“ jsme se stali na malou chvíli tanečníky, hlasateli, zpěváky. Seznámili jsme se více s profesí knihovnice (exkurze v knihovně) a policistů (beseda u Policie ČR). Tímto jim děkujeme za velice příjemné a naučné dopoledne.

Vydali jsme se prozkoumat vesmír a sluneční soustavu. Někteří z nás umí vyjmenovat všech osm planet. Díky interaktivní tabuli jsme se mohli podívat na každou planetu zblízka a dozvědět se zajímavosti o každé z nich. Naučili jsme se píseň „Raketa“. Velmi se nám povedla výtvarná činnost „Noční obloha“.

Povídali jsme si o naší planetě Zemi a jak ji můžeme chránit. Zajímavá byla práce s glóbem a kompasem. Víme, že bydlíme ve Šluknově, známe některé budovy ve městě, učíme se svou adresu. Pracovali jsme s mapou a všichni jsme zdárně splnili spolu s rodiči těžký úkol: vyznačit na mapě trasu od domova k MŠ.

Velmi zdařilá byla akce „Vynášení Moreny“, které se zúčastnily všechny třídy z MŠ Svojsíkova. U Pivovarského rybníka jsme se nadobro rozloučili se zimou a přivítali jaro. Seznámili jsme se s prvními jarními květinami a pozorovali jsme je pod mikroskopem.

A už tu máme Velikonoce. Vajíčka jsme třídili podle barev, počítali je, skládali do celku, malovali a kreslili různými výtvarnými metodami a zdobili perníčky.   

Ku příležitosti MDŽ jsme vystupovali v Domově důchodců. Radost jsme rozdali i bývalým paním učitelkám ke Dni učitelů.

Vyvrcholením bylo „Velikonoční tvoření s rodiči“, společně prožité chvíle si užili a odnesli si krásné výrobky.

                                                                                                                                                         Zdraví Vás Kuřátka

Třídy v naší školce