Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

LISTOPAD u KUŘÁTEK

Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je kočičce, hřbet se jí ježí... 

Integrovaný blok „Podzim“ obsahoval témata – „Dýně“, „Posvícení a sv. Martin“, „Moje tělo“, „Zdraví a nemoc, lidské smysly“. Kuřátka si to pořádně užila a naučila se mnoho nového. Největším zážitkem byl „Dýňový den“ na zahradě MŠ, kterou jsme si nejprve vyzdobili vlastními tematickými výrobky. Děti si užily soutěže – slalom se lžící, hod na cíl, krmení dýní špagetami, chůze po dýňovém chodníčku, navlékání dýní na tyčky. Nakonec jsme všichni společně shrabali listí a naplnili dýňové pytle. Sladká odměna nás neminula.

Protože jsme se moc těšili na sníh, museli jsme proto také něco udělat. Vyrobili jsme spousty sněhových vloček z papíru a potřebovali jsme k tomu jen nůžky. Víme, co znamená přísloví: „Svatý Martin přijíždí na bílém koni“ Poskládali jsme pro něj koníčky z bílého papíru. A vida, pomohlo to! Konečně můžeme na zahradě sáňkovat a hrát si se sněhem. Posvícení jsme oslavili společně. Paní učitelky zahrály pohádku „O Koblížkovi“. Zpívali jsme, tančili, soutěžili a za odměnu si vysloužili posvícenskou husičku.

O lidském těle víme už téměř vše. Při hře „Na lékaře“ a „Na nemocnici“ jsme si vyzkoušeli starat se o nemocného, obvazovat, podávat léky. Víme, kdy zavolat sanitku a učíme se zapamatovat si i důležitá telefonní čísla 112, 150, 158, 155. Jsme poučeni, že nikdy nesmíme nikam chodit s cizími lidmi. Naučili jsme se, že lidé mají 5 smyslů a každý z nich jsme si procvičili při různých aktivitách. Celý měsíc kreslíme, zpíváme, tančíme, tvoříme a užíváme si společné chvíle radostí.  

Těšíme se, co nám přinese měsíc prosinec!       

                                                                                                                                                                            S pozdravem Vaše Kuřátka

Třídy v naší školce