Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

ČERVEN u KUŘÁTEK

Sluníčko už krásně hřeje,

Co to může znamenat?

Přece, že je tady léto!

Můžeme se radovat.

V tématu „Děti celého světa“ se děti zúčastnily soutěžního dopoledne v zámeckém parku ve Šluknově. MDD také oslavily na zahradě MŠ, kde pro ně bylo připraveno mnoho soutěží a zábavy. Děti vědí, jak se k sobě mají chovat, co je to přátelství a kamarádství. Povídali jsme si o tom, jak žijí ostatní děti na celém světě.

Nejoblíbenějším tématem byli „Dinosauři“. Děti hledaly v naučných knihách, zhlédly film „Cesta do pravěku“ na interaktivní tabuli. Četli jsme z knihy „Človíčkova dobrodružství“, naučili se píseň „Brontosaurus“ a „V pravěku“. Dinosaury jsme dělili na býložravé a masožravé, třidili jsme je podle daných znaků. Nadšení vyvolal pokus se sopkou. Vyvrcholením byl výlet do „Urzeit Parku“ v Sebnitz – děti byly moc spokojené!!

Poté jsme se vydali do světa exotických zvířat. Děti vyprávěly své zážitky z jejich návštěvy ZOO. Umíme pracovat s interaktivní knihou a Albi tužkou. Vytvořili jsme hada – téměř všechny děti už umí samostatně stříhat. Velmi se jim povedl „Lev“, jehož hřívu dotvářely pomocí vidličky namáčené v barvě. Plnili jsme „Minimální preventivní program“ čtením z knihy o „Modrém kocourkovi“. Chodili jsme na dlouhé vycházky, při kterých jsme navštívili – výstavu soch v zámku, chovatele papoušků, vyhlídku na Židovském vrchu a vzdálenější dětské hřiště.

Seznámili jsme se s životem u rybníků, poznávali jsme různé druhy ryb a vodních živočichů. Zvládli jsme pohybovou hru „Pan čáp ztratil čepičku“ a „Na rybáře a rybičky“. Kolektivní prací byl rybník (zapouštění barev do klovatiny), ve kterém bylo mnoho žab (skládání z papíru). Podívali jsme se na pohádku „O rybáři a zlaté rybce“ – vyprávěli si obsah a v komunikativním kruhu si povídali o kladných a záporných lidských vlastnostech. Každý vyslovil své přání, které by chtěl splnit od zlaté ryby.

21. 6. 2023 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky, byli ošerpováni, obdrželi dárečky a odpoledne si společně se svými rodiči zasoutěžili. Přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v ZŠ.

Kniha je můj kamarád – děti si z domova přinesly svou oblíbenou knihu, kterou představily svým kamarádům.  Vytvořili jsme si záložku do knihy. Naše Kuřátka vědí, jak správně s knihou zacházet, že kniha je zdrojem informací a musíme si jí vážit. Víme, kdo je spisovatel a ilustrátor. Poznáme dokonce některá tiskací písmena.

Za plnění projektu „Se Sokolem do života“ (zaměření na sport) získaly děti medaile, diplom a malý dárek.

S našimi Kuřátky jsme se rozloučili návštěvou cukrárny. Však si to také všichni zasloužili! Moc se na ně těšíme zase v září.

Přejeme krásné prožití prázdnin.

                                                                                                                                                            Zdraví p. učitelky

Třídy v naší školce