Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC

 

operační program

"Obědy do škol"

Ve školním roce 2023-2024, resp. do června 2024 - škola pokračuje v zapojení do operačního programu Potravinové a materiální pomoci, který je zacílen na děti a žáky ve věku 2-21 let, kteří jsou zapojeni do předškolního vzdělávání v MŠ..., jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční nouzi.

V MŠ je pro tyto děti alokováno 45 míst. Stanovená kapacita není ke dni 1. 1. 2024 zatím plně využita.