Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 

Tento projekt je začleněn do ŠVP naší mateřské školy již několik let.

Nabízí:

  • Semináře pro pedagogy akreditované MŠMT
  • Inovativní didaktické materiály
  • Výukové pomůcky do škol, rodin i volnočasových center
  • Preventivní program pro mateřské školy
  • Výtvarné a literární soutěže
  • Interaktivní výukové hrací panely
  • Osvětové akce pro veřejnost

Více informací zde: https://www.dopravnivychova.cz/o-projektu