Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠLUKNOV - ŠABLONY I - OP JAK

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech dle následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

 

Specifickým cílem pak je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň a dále zvyšovat kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006473

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 806 913,- Kč

PřílohaPDF