Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Distanční vzdělávání

V celé MŠ nyní žádné hromadné distanční vzdělávání právě neprobíhá. 

Probíhá však individuální spolupráce s rodiči dlouhodobě nepřítomných dětí - zejm. předškoláků, a to formou úzké spolupráce rodiče s p. uč. na třídě.