Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Distanční vzdělávání v mateřské škole - souhrnné informace

Vážení rodiče!

V příloze tohto článku najdete informace k podmínkám plnění povinnosti předškoláka formou distančního vzdělávání v naší mateřské škole.

PřílohaPDF

Najdete zde informace o tom, pro koho je distanční vzdělávání (DV) povinné. Kdy se DV zahajuje a kdy ukončuje, kdy a jak získáte materiál k DV Vašeho dítěte, jakým způsobem práci odevzdáváte ke kontrole, ke zhodnocení, k založení, atd.

V dokumentu najdete informaci i o dálkovém spojení dítěte s učitelkami pomocí aplikace ZOOM (ve středu), tuto cestu jsme však nahradili nahráváním návodných videí a ukázek, sdílením odkazů a materiálu přímo na stránkách MŠ. Práci jsme na základě předchozí zkušenosti upravili, protože Vás tímto neomezujeme na předem určený čas. Je na Vás a Vašem dítěti, kdy si odkazy otevřete, úkoly zpracujete. Jen je vždy nutné plnit úkoly v týdenním cyklu.

S p. učitelkami jste jistě ve spojení, komunikujete obvykle telefonicky nebo přes e-mail. Společný e-mail pro odevzádávní prací, příp. fotografií nebo scanů práce je: distancni.vyuka@skolka-sluknov.cz.

Prosíme o pečlivé prostudování a v případě, že Vám bude cokoliv nejasné, napište nám: reditelka@skolka-sluknov.cz

V distančním vzdělávání jsme teprve na začátku, společně se učíme, vychytáváme chyby, nedostatky. Děkujeme za každou Vaši zpětnou vazbu a zprávu o tom, jak se Vám, resp. Vašim dětem daří úkoly plnit. Vítáme i kritiku, když nám dáte vědět o tom, když něco nefunguje, jak by mělo. Problém je pro nás výzvou jej vyřešit. Stále se učíme a snažíme se zlepšovat.

Držíme palce, ať se práce daří, nechť jsou Vaše dny plné zábavy a brzy snad na shledanou zase v naší mateřince!

(JK)