Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

PROSINEC u KUŘÁTEK

Vánoce, Vánoce nejkrásnější,
s tátou a maminkou nejmilejší,
stromek se rozzáří
a každý ve tváři
má přání nejtajnější.

Adventní čas jsme začali povídáním o tom, jak zvířátka přezimují a jak jim můžeme pomáhat. Vytvořili jsme krásné obrázky, vyrobili krmení pro ptáčky a sypali zobání do krmítek. Konečně napadl sníh, a tak jsme si ho pořádně užili při sáňkování na zahradě MŠ. Navštívili jsme Dům kultury ve Šluknově a zhlédli jsme krásné vystoupení plné vánočních koled za doprovodu netradičních hudebních nástrojů. Vánočně si vyzdobili třídu, ozdobili stromeček a připravili se na příchod Mikuláše, čerta a anděla. A oni opravdu přišli! Přesvědčili se, že v naší třídě jsou jen hodné a šikovné děti a odměnili je balíčky plných dobrot.

Velkou radost jsme udělali dědečkům a babičkám v Domově pro seniory ve Šluknově. Předvedli jsme jim pásmo vánočních koled a rozdali jim pro potěšení přáníčka.

Také se moc povedla vánoční besídka. Po ní děti darovaly rodičům vánoční hvězdu z papíru, kterou samy vyrobily. Za odměnu na ně čekaly dárečky pod vánočním stromkem. Společně se svými blízkými si pohrály s novými hračkami a prožily sváteční chvíle u koled, cukroví a čaje.

Následující týden jsme poznávali vánoční tradice a zvyky, názorně jsme si je předváděli a povídali si o nich. Zvládli jsme i upéci a ozdobit perníčky. Nejvíce nás bavilo hrát si s novými hračkami. A už se těšíme, až Ježíšek přijde i k nám domů.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠTASTNÝ CELÝ NOVÝ ROK 2024! 

                                                                                                                                                   Kuřátka a paní učitelky

Třídy v naší školce