Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Mateřská škola Šluknov byla ve školním roce zapojena do projektu "Se sokolem do života", kterého se kromě třídy Žabiček a Srdíček účastnily všechny děti MŠ.

V průběhu roku děti cvičily, tančily, skákaly..., ale také plnily další úkoly. Vyplňovaly si vše do svých pracovních listů. Průběžně se jim dostávalo drobných odměn. A na konci školního roku získalo každé dítko svou medaili (podle věku  - barevně rozlišeno) a diplom.

Vzhledem k tomu, že se nám (učitelkám) a jim (dětem) :-) projekt líbil, zapojíme se příští rok znovu.

Tímto děkujeme všem rodičům, podnikům a společnostem za příspěvky škole formou sponzorských darů, neboť právě z nich jsou financovány tyto a podobné aktivity školy.

(jk)