Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

Rozloučení s předškoláky

Dne 27. 06. 2022 proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky, a to za hojné účasti rodičů, babiček, dědečků, ale i zástupců zřizovatele Mateřské školy ve Šluknově.

Po úvodních slovech vedení školy a radních se paní učitelky ujaly slavnostního pasování předškoláků na školáky spojeným s šerpováním a předáváním dárečků.

 

Po té následovalo odpoledne plné zábavy. Děti i rodiče bojovali opravdu statečně. Soutěžili mezi sebou navzájem, ale nakonec byl vítězem vlastně každý, kdo se aktivně zapojil. Někteří tatínkové a některé maminky asi nezapomenou na to, jak bylo "dobrodružné" se provléci tunelem odvahy, jiní možná ještě zpytují svědomí, že se zakrytým zrakem (pouze hmatem) nepoznali vlastní dítko... Na závěr bylo v plánu opékání vuřtů. Počasí se z úporného vedra změnilo v nejistotu, kdy to vypadalo na pořádný déšť. Na Žižkovce byli stateční a rozdělali oheň a vuřty si společně s rodiči opekli. Ve stejný čas účastníci rozloučení na Svojsíkovce soutěžili. Ale vuřty jsme nakonec operativní změnou v jídelníčku MŠ stejně měli, jen byly součástí buřtguláše. Mňam. 

Na závěr rozloučení jsme společně poseděli a pochutnali si na dobrůtkách. Některé dobroty připravili rodiče, a mnozí byli v přípravách velmi kreativní. Jiné připravili naše paní kuchařky. 

Všem, úplně všem, a to jak organizátorům celé akce, zástupcům z města, dětem i vám rodičům děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Přejeme vám i dětem krásné prázdniny a mnoho úspěchů v základní škole. A školáci!!! Nezapomeňte se přijít s vaším vysvědčením pochlubit. Rádi vás uvidíme!

Za MŠ J. Korečková