Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

27Pátekdo 30.8.Srpen

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Vážení rodiče!

Ve dnech 27. a 30. 8. 2021 pro Vás pořádáme informační schůzky. Jednu plánujeme na dopolední čas, druhou na odpolední. Blíže viz níže!
Schůzky jsou určeny zejména pro rodiče nových dětí, ale zúčastnit se mohou i ti, kteří to již v MŠ znají:

* v pátek dne 27. 8. 2021 od 10:00 hodin ve Svojsíkově ulici č. p. 352 - podle počasí buď na školní zahradě nebo v tělocvičně MŠ (1. patro vlevo vzadu);

* v pondělí dne 30. 8. 2021 od 16:00 hodin v Žižkově ulici č. p. 1032 - opět podle počasí buď na zahradě nebo ve vstupní aule MŠ.

Program schůzek

- seznámení s MŠ, s učitelkami, provozními zaměstnanci;
- seznámení s dokumenty MŠ (školní řád - práva a povinnosti; školní vzdělávací program);
- projekty, do kterých je MŠ zapojena;
- co, kdy, kde, jak platit (stravné, školkovné, sponzorské dary - fond SRPŠ, výlety, akce školy)
- co má mít dítě s sebou do školky;
- rozdělení dětí do tříd + informace od p. učitelek o speciálních potřebách dané třídy apod.;
- odpovědi na Vaše otázky;
- příp. možnost placení stanovených úplat.

Program schůzek je naprosto totožný, tj. je jedno, který termín si vyberete a kam dorazíte, bez ohledu na to kam Vaše dítě chodí nebo bude chodit do MŠ od září 2021!

Těšíme se na Vás!

S přáním pěkných dní
Mgr. Jana Korečková, ředitelka školy