Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace412 386 260

24Pondělído 29.5.Květen

Polytechnika pro předškoláčky

Polytechnika pro předškoláčky
Projektový den "Polytechnika pro předškoláčky" je připraven lektorem panem Křivánkem na 24. 5. 2021 v dopoledních hodinách. Tentokrát bude projektový den realizován v rámci MŠ v Žižkově ulici.

Projektový den v mateřské škole je realizován v rámci zapojení školy do projektu: "Šablony II pro MŠ Šluknov."